[Video] Andreu Lacondeguy Y Francisco Pardal En Portugal

[Video] Andreu Lacondeguy Y Francisco Pardal En Portugal

Staff, 22/09/2017
Staff, 22/09/2017

Red Bull Bike envió a Rupert Walker para filmar con Andreu Lacondeguy y Francisco Pardal en el bikepark de Lousã, Portugal.